Tổng quan

Tên gọi cũ là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Asia Pacific Solutions là một Công Ty phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin. Chúng tôi được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đầu tư vào tháng 12 năm 2004 và chính thức hoạt động kinh doanh vào tháng 2 năm 2005.

Ban đầu được thành lập bởi nhà đầu tư NTT Data Engineering Systems(NDES) và Maintec(MTC), và trở thành thành viên của Công ty cổ phần Hitachi Zosen vào tháng 11 năm 2011.

Sau đó, chúng tôi đã được cấp phép hoạt động về lãnh vực kỹ thuật-nhà máy xử lý rác thải vào tháng 3 năm 2013, chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam (gọi tắt là HZV) vào tháng 5 năm 2013 và lấy được giấy phép kinh doanh thương mại vào tháng 8 năm 2014.

Hiện tại, HZV là nơi được ủy thác các dự án đầu tư từ Hitachi Zosen, chúng tôi đang triển khai các dịch vụ hỗ trợ IT sử dụng hệ thống 2D/3D CAD đồng thời chúng tôi cũng sẽ kinh doanh về kỹ thuật nhà máy xử lý rác thải và mua sắm liên quan.Thông tin khái quát

Tên Công ty Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
Trụ sở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày thành lập Ngày 27 tháng 12 năm 2004
Vốn USD 500,000
Cổ đông Công ty cổ phần Hitachi Zosen
Ngành nghề ・Dịch vụ hỗ trợ IT về kỹ thuật nhà máy.
(Dịch vụ CAD)
Kỹ thuật cho nhà máy xử lý rác.
Người đại diện Yoshihiko Koga (Tổng Giám đốc)
Số nhân viên (*1) 99 người (Tháng 4 năm 2022).
(*1): Bao gồm nhân viên từ công ty Hitz đến HZV và từ HZV đến công ty Hitz ( công ty mẹ ) và nhân viên chi nhánh HZV tại Hà Nội