Địa chỉ liên hệ

Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
Phòng 702, Tầng 7, HMC Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện Thoại: +84-28-3825-1040
FAX: +84-28-3825-1041

Bản đồ


View Larger Map