Địa chỉ liên hệ

Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
Tầng 7, HMC Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện Thoại: +84-28-3825-1040
FAX: +84-28-3825-1041

Bản đồ


View Larger Map