Lời ngỏ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hitachi Zosen Vietnam (tên gọi cũ Asia Pacific Solutions)là công ty dịch vụ hỗ trợ IT và kỹ thuật liên quan đến nhà máy với 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập bởi Công Ty cổ phần Hitachi Zosen.
Chúng tôi tuyển chọn đội ngũ nhân viên ưu tú người Việt Nam trong việc thực hiện nhận ủy thác tạo bản vẽ 2D và làm mô hình 3D của các loại nhà máy dựa trên hệ thống CADNgành nghề kinh doanh chính

Hoạt động của HZV hiện nay chúng tôi cùng thực hiện đầu tư ban đầu (mua phần mềm, tuyển dụng nhân sự, đào tạo kỹ thuật) dựa vào loại hình kinh doanh và trang thiết bị với Tập đoàn Hitachi Zosen; cộng tác để nhận yêu cầu thiết kế riệng từ bộ phận thiết kế của Tập đoàn Hitachi Zosen・công ty mẹ. Vì vậy, chúng tôi thực hiện công việc kỹ thuật để mở rộng hoạt động kinh doanh như là một chi nhánh của Tập đoàn Hitachi Zosen tại Việt Nam.


Công việc chính
  • Cung cấp các giải pháp liên quan đến 2D, 3DCAD
    • Bản vẽ nhà máy 2D
    • Mô hình nhà máy 3D
  • Cung cấp thiết kế chi tiết về nhà máy xử lý rác